Gør verden til et bedre sted
Norsk Elkraft Danmark fortsætter væksten til trods for skærpende markedsvilkår
Vandkraft...et naturligt valg!

DEN BEDSTE EL-LEVERANDØR
- TIL ALLE NORDENS VIRKSOMHEDER

Spar tid og penge med kundetilpassede løsninger fra Norsk Elkraft

Vi er eksperter i at reducere virksomhedens energiforbrug og sikre dig samtidig ekspertråd, så du har dem den lavest udgift til elkøb, energiafgifter og skatter i hele norden.

Som el-leverandør og samarbejdspartner tager Norsk Elkraft hånd om al administration - lige fra elkøb til indsamling af faktura til afregning og afstemning af nettariffer samt elforbrug.

Alt bliver samlet på en faktura, som giver dig et bedre overblik og indsigt i forbruget samt kontrol med udgiften i den sidste ende.

Norsk Elkraft er garant for, at el-leverancen sker på den mest sikre og omkostningseffektiv måde for alle vores kunder i Norden.

Du kan se mere om dine rettigheder på el-markedet ens.dk/kunderettigheder