Administration & outsourcing -- Beskrivelse

Administration & Outsourcing

Mange virksomheder, som ønsker at effektivisere eller optimere deres administration bør overveje muligheden for at outsource deres administration af el, deres gas og fjernvarme.

Fordelene ved outsourcing er, at virksomheden får den rette bemanding til alle opgaver, som er forbundet med energiindkøb, håndtering og kontrol af den betaling som foreligger. I den sidste ende giver det virksomheden et øget råderum til at fokusere på sine primære kernekompetencer.

Norsk Elkraft har talrige eksempler på, at vi kan finde fejl på afregningen til net-distributørerne.

I forbindelse med hel eller delvis overtagelse af virksomhedens administration af el vil kunderne kunne vælge mellem en række forskellige løsninger til fakturering.