Bra miljöval -- Beskrivelse

Bra miljöval

Der findes flere former for miljømærkning af el.

En af de mærkningsordninger, der stiller de skrappeste miljøkrav, er Bra Miljöval. Denne mærkningsordning har Vattenfall kombineret med miljøvaredeklarationen EPD (Environmental Production Declaration).

For at kunne sælge elmærket med Bra Miljöval kræves en licens fra den svenske naturbeskyttelsesforening. Det har Vattenfall. Så når virksomheden vælger Bra Miljöval mærket med EPD miljøvaredeklaration, indkøber Norsk Elkraft og Vattenfall miljømærket el svarende til virksomhedens forbrug. På den måde bidrager virksomheden til en øget efterspørgsel og dermed på længere sigt en øget andel af vedvarende energi.

Bra Miljöval mærket med EPD miljøvaredeklaration bidrager til miljøforbedringer, eftersom mærkningsordningen stiller skrappe miljøkrav til produktionen. Desuden får vores kunder et overblik over deres faktiske miljøpåvirkning fra deres elleverance.

Bra Miljöval mærket skiller sig således ud fra den såkaldte oprindelsesmærkning*, som garanterer, at elektriciteten kommer fra en bestemt energikilde, uden dog at stille yderligere miljøkrav. Desuden investerer alle elselskaber med Bra Miljöval mærket med EPD miljøvaredeklaration i forskellige projekter, som fremmer energieffektiviseringen og mindsker miljøpåvirkningen.

Vattenfalls Bra Miljöval mærket med EPD miljøvaredeklaration produceres af vandkraftværker langs Göta älv i Sverige samt af forskellige vindmøller, hvoraf Lillgrund i Øresund er det største anlæg.

Skærpede krav til produktion af el

Den svenske naturbeskyttelsesforeningen stiller specifikke krav til produktionsfaciliteter, som er blevet godkendt til at producere ”Bra Miljöval” elektricitet.

Vandkraft

For vandkraft kræves det bl.a., at vandkraftværket er blevet bygget før 1996, og at såvel vandstanden og vandgennemstrømningen aldrig falder under et aftalt minimums niveau.

Vindkraft

For vindmøller omfatter kravet, at vindmøllen ikke må være placeret i særligt beskyttede områder. Den som er ansvarlig for vindkraftproduktionen skal udføre en egenkontrol efter en fastlagt plan. Egenkontrol skal foregå løbende og systematisk undersøge de risici, som set ud fra et sundheds-og miljømæssig hensyn, at vindmølleoperatøren har særlig fokus på, hvorvidt vindmøllen påvirker og forstyrrer naturens flora og fauna.

Penge til miljøfonden

For hver solgt kWh (kilowatt-time) som mærkes med ”Bra Miljöval” og produceres på et vandkraftværk, sættes 0,15 øre pr. kWh af til Vattenfalls miljøfond. Fra fonden udbetales penge til projekter, som mindsker vandkraftens indvirkning på naturen. Desuden afsættes 0,15 øre pr. kWh til en fond til energieffektivisering. Fondens midler anvendes til effektiviseringsopgaver, hvor resultatet kan måles i sparet energi.

Tilsvarende afsættes 0,05 øre pr. kWh til fonden til energieffektivisering for el, der produceres af en vindmøllepark, som er mærket med Bra Miljöval.

Vattenfall har haft licens til at sælge Bra Miljöval-mærket med EPD siden 2002.

* Oprindelsesmærkningen behandles via oprindelsesgarantier som udstedes ved produktion og annulleres ved salget af elektriciteten. Dette gør det muligt at spore elektriciteten fra produktion til forbrug.

Kort sagt:

Ved køb af miljø-certifikat opnår virksomheden:

  • At få afdækket sit elforbrug med certificeret strøm leveret fra vand-kraftværker eller Vindmøller
  • Virksomheden sender et klart grønt signal til resten af verdenen
  • Certificeringen af virksomhenden indgår i det “grønne regnskab”, som en del af firmaets CSR politik
  • Sidst men ikke mindst medvirker virksomheden aktivt til at fremme efterspørgslen af bæredygtig energi, som vandkraft eller mere vindkraft