EL prisaftaler -- Beskrivelse

EL-PRISAFTALER

Der er flere forskellige måder at indgå elaftaler på alt efter hvilken risikoprofil virksomheden måtte have.

Til virksomheder, som ønsker et klassisk markedsprodukt hvor prisen fastsættes kvartalsvist er FLEX aftalen et godt bud.
Til virksomheden, som ønsker at få en kontrolleret risikoafdækning via et Grønt produkt er Grundkraftaftalen et godt valg.
Når virksomheden ønsker tryghed. Med en Fastpris-aftale låses elprisen. Virksomhenden bliver derved ikke påvirket af udsving i markedsprisen.
Til virksomheden, som er risikovillig og ønsker en variabel elpris. Med Spotprisen varierer virksomhedens elpris fra time til time, og der betales mere, når elpriserne stiger, men mindre når elpriserne falder.
Her låser virksomheden halvdelen af forbruget i en fastprisaftale, mens resten af forbruget følger udviklingen i markedet.
En el-porteføljestyring kan dannes med afsæt i egen volume eller ved at samle flere selskabers volume i en porteføljestyring. Såvel mindre som mellemstore virksomheder kan herigennem opnå potentielle stordriftsfordele.
Miljøet er nutidens ”Green Game-changer”. Virksomheder, som ønsker at afdække deres elforbrug med certificeret klimavenlig strøm kan købe et miljø-certifikat til deres grønne regnskab.