Fast prisaftale -- Beskrivelse

Fast prisaftale

Denne aftale giver større forudsigelighed af omkostninger som relaterer sig til elektricitet.

Elprisen låses fast ved indgåelse af aftalen, og der betales det samme beløb pr. kWh hver måned i hele aftaleperioden.

Med en fast pris elimineres risikoen i forhold til f.eks. at undgå udsving i spotmarkedet. Virksomheden for således lettere ved at forudse eludgifterne i budgettering.

Kort sagt:

  • Virksomheden låser elprisen fast i hele aftaleperioden
  • Undgår markedets prissvingninger, og får nemmere ved at budgettere el-udgiften fremadrettet
  • FAST pris produktet kan spare virksomhenden mange penge ved at indgå aftalen, når elprisen er lav eller når virksomheden spekulerer i, at markedsprisen på el vil stige fremover

Kontakt vores key account manager team allerede i dag med henblik på at få et møde.