Grundkraft prisaftale -- Beskrivelse

Grundkraft - SPOFA - Flex prisaftaler

Grundkraft prisaftale

Grundkraft er et sammensat grønt puljeprodukt, hvor prisen er en kombination af strøm som indkøbes på forhånd og en variabel prisdel.

SPOFA prisaftale

SPOFA er en sammensætning af en SPOT pris og en FAST pris - deraf navnet SPOFA. Som oftest er fordelingen mellem de to produkter 50/50.

Prisen svinger måned for måned, da den ene halvdel af forbruget ikke låses på en fast pris, men udnytter de svingende elpriser til virksomhedens fordel, når markedsprisen falder.

Stiger markedsprisen er den anden halvdel af forbruget låst fast til en given pris i aftalteperioden, og dermed minimeres risikoen uanset hvor meget elprisen måtte stige fremover.

FLEX prisaftale

FLEX produktet er et spotbaseret markedsprodukt.

FLEX produktet er vores klassiske produkt der henvender sig til alle typer virksomheder. Norsk Elkraft Danmark A/S sikrer, at din portefølje afdækkes hensigtsmæssigt.

FLEX prisen svinger månedsvis og afspejler den aktuelle markedssituation.

Kort sagt:

  • Virksomheden får en elpris, der svinger i takt med markedsprisen
  • Når markedsprisen falder, betaler virksomheden mindre
  • Når markedsprisen stiger så tilbydes en gratis konverteringsret så usikkerheder minimeres

Kontakt vores key account manager team allerede i dag med henblik på at få et møde.