Miljø -- Beskrivelse

Gør et aktivt valg for miljøet

Med oprindelsesgaranti er der fokus på miljøet

Med en oprindelsesgaranti er man som elforbruger sikret, at der for hver kWh energimængde som forbruges på virksomhedens anlæg, er der produceret en tilsvarende mængde af energi fra en grøn energiproducent med en bæredygtig produktion.

Ordningen giver elforbrugerne en mulighed for ikke bare at støtte op om grøn energiproduktion, men også at blive ”Green Game-changer”, og få et garantibevis på, at der produceres bæredygtig grøn energi svarende til 100% af virksomhedens energiforbrug.

Vælg mellem Vandstrøm eller Vindstrøm:

Ofte indgår dette i mange selskabers CSR politik og strategier om at være klimapartner og energioptimere, hvorefter besparelserne - også fra konventionel energiform - kan blive geninvesteret i grøn energi.

Kort sagt:

Ved køb af miljø-certifikat opnår virksomheden:

  • At få afdækket sit elforbrug med certificeret strøm leveret fra vand-kraftværker eller Vindmøller
  • Virksomheden sender et klart grønt signal til resten af verdenen
  • Certificeringen af virksomhenden indgår i det “grønne regnskab”, som en del af firmaets CSR politik
  • Sidst men ikke mindst medvirker virksomheden aktivt til at fremme efterspørgslen af bæredygtig energi, som vandkraft eller mere vindkraft