-A +A

Nyhedsbrev 4 kvartal 2019 - fra Norsk Elkraft Danmark A/S


ELMARKEDET LIGE NU
Årets fjerde informationsbrev signalerer, at det er blevet efterår og vinteren venter rundt om hjørnet. Vi vil i informationsbrevet give en kort status på elmarkedet, samt fortælle lidt om CO2-udledningen pr. kWh og for-syningssikkerheden.

ELMARKEDET
I sidste informationsbrev blev det omtalt, at der i en lang periode havde været nedbørsmængder over det normale. Dette har medvirket til, at den hydrologiske balance nu for første gang i lang tid er positiv, hvilket generelt påvirker elpriserne i nedadgående retning. Dog har der været isoleret enkelthændelser, såsom dro-neangrebet mod oliefelter i Saudi-Arabien, som har skabt usikkerhed og givet perioder med prisstigninger, og generelt vil markedet, jo tættere vi kommer på vinteren, være mere og mere påvirkelig i opadgående retning.

CO2-UDLEDNING
I sommer blev der sat en bemærkelsesværdig rekord, der dokumenterer den nye virkelighed, hvor vedvarende energikilder som vindmøller og solceller har vundet indpas. I juni udledte elforbruget i gen-nemsnit 67 gram CO2 pr. kWh. Dette er det grønneste strømmen har været i de danske stikkontakter, siden vi begyndte at producere el på det første kraftværk for 128 år siden ved hjælp af koks. Den hidtidige rekord blev sat i juni 2017 med 89 gram CO2 pr. kWh. Rekorden fra juni i år skal tilskrives den stadige omstilling af Danmarks energisystem, gunstige vejrfor-hold for vind og sol, og et CO2-kvotemarked, der endelig er begyndt at virke (Dansk Energi, Torsten Hasforth). Som omtalt i seneste informationsbrev så har den seneste tids stærke stigning i CO2-kvoteprisen til over 25 euro pr. ton gjort, at det sjældent kan betale sig at fyre med kul for alene at producere strøm.

HØJ FORSYNINGSSIKKERHED
På dette tidspunkt af året bliver tallene for seneste års forsyningssikkerhed offentliggjort. Danskerne havde sidste år en elforsyningssikkerhed i europæisk topklasse. Dermed følger 2018 et tiår, hvor sikkerheden for strøm i stikkontakterne har været meget høj - i 2018 99,996 procent af tiden. Dette modsvarer at danskerne i gennemsnit kun måtte undvære strøm i lige over 20 minutter i 2018 (Energinet).

HVIS DU VIL VIDE MERE…
Har I spørgsmål til dette informationsbrev, til elmarkedet generelt, eller til jeres aftale med os, så hører vi altid meget gerne fra jer. I er velkomne til at kontakte jeres sælger direkte, og ellers træffes vi altid på kundeser-vice@norskelkraft.dk. På denne mail modtager vi også meget gerne informationer om ændringer i jeres kon-taktinformation, det være sig e-mails, adresser, telefonnr. etc. VI opfordrer altid vores kunder til at spare på energien, selvfølgelig ikke ene og alene fordi dette er økonomisk sund fornuft, men også fordi det har en miljømæssig positiv effekt.


Med venlig hilsen
Norsk Elkraft Danmark A/S
Casper Flodager, Adm. Direktør