-A +A

Nyhedsbrev - fra Norsk Elkraft Danmark

Med dette nyhedsbrev vil vi ønske alle vores kunder en rigtig god sommer, kort fortælle om udviklingen på elmarkedet, og blandt andet fortælle om et kampagnetilbud på grøn strøm.

El-markedet
Udviklingen på elmarkedet har i den første halvdel af 2017 været stabil. Dog har vi på det seneste set antydninger af stigninger på den del af elmarkedet, der dækker perioden efter indeværende år. Selvom vores generelle anbefaling stadigvæk vil være, at vælge produkter der følger markedsudviklingen - som eksempelvis vores grønne Grundkraft-produkt – så vurderer vi også, at den nuværende markedssituation kan være gunstig for kunder der ønsker at konvertere til en fast pris eller eventuelt forlænge en nuværende fast-prisaftale. Vil du høre nærmere om disse muligheder, så skriv gerne til salg@norskelkraft.dk og vi vil derefter kontakte dig.

Grøn el
Vi er ikke i tvivl om, at det i den evige kamp om at vinde og fastholde kunder bliver vigtigere og vigtigere for virksomheder, at have en grøn profil. Derfor har vi i Norsk Elkraft Danmark A/S en klar målsætning om, at gøre det attraktivt og nemt for vores kunder, at gøre deres el-leverance grøn. Derfor kan vores kunder altid tilvælge grøn strøm – også til eksisterende aftaler. Tilbud: Hvis du på baggrund af dette nyhedsbrev tilvælger grøn strøm så får du det leveret gratis i næste kvartal.

Gå-hjem-møder
Vi har her i løbet af foråret afholdt et par gå-hjem-møder hvor vi blandt andet har fortalt om opbygningen af elmarkedet, engrosmodellen og om den aktuelle markedssituation. Vi ønsker, at skabe en tættere dialog med vores kunder end den vi ellers oplever på markedet - og vi er ikke bange for at klæde vores kunder bedst muligt på til at kunne forstå elmarkedet. Ønsker du at høre nærmere om muligheden for at deltage i vores næste gå-hjem-møde, så send gerne en mail til kundeservice@norskelkraft.dk.

Energibesparelser
Det kan altid betale sig at spare på energien, for man sparer ikke kun udgiften på den rå el, men også alle udgifterne til distribution samt skatter og afgifter. Derudover er der muligheden for at sælge realiserede energibesparelser, dette hjælper vi jer meget gerne med. Inden igangsætning af et besparelsesprojekt skal der foreligge beregninger af besparelsen og tilbagebetalingstiden. Vi hjælper gerne med beregningerne. Når vi har godkendt beregningerne indgår vi en aftale og projektet kan gennemføres. Efter gennemførslen af projektet skal vi have en kopi af faktureringen svarende til projektet. På denne baggrund udbetaler vi tilskuddet direkte til jeres konto.

Ring til vores energikonsulent Michael Olsen på 2773 8425 for at aftale nærmere om dine energibesparelsesprojekter.


Med venlig hilsen og rigtig god sommer
Norsk Elkraft Danmark A/S
Casper Flodager, Adm. Direktør