-A +A

ADMINISTRATION OG OUTSOURCING


Mange virksomheder, som ønsker at effektivisere eller optimere deres administration yderligere bør ligeledes overveje muligheden for at outsource deres administration af el, gas og fjernvarme.

Fordelene ved outsourcing er, at virksomheden får den rette bemanding til alle opgaver, som er forbundet med energiindkøb, håndtering og kontrol ud fra en betragtning om kompetencer og ressourcebehov. I den sidste ende giver det virksomheden et øget råderum til at fokusere på sine primære kernekompetencer.

Norsk Elkraft outsourcing-funktion assisterer med - eller kan endda helt overtager - et betydeligt antal administrative opgaver, som er forbundet med indkøb af el, betaling af afgifter til staten og ikke mindst kontrol af afregning til el-netværksdistributørerne.

Derudover har Norsk Elkraft en række specialister med særlige spidskompetencer som et supplement til vores bredt funderende administrative medarbejdere, når virksomhederne har behov for det. Vores rådgivere kommer gerne med forslag til forbedringer eller forenklinger, når mulighederne er til stede.

Ønsker virksomheden et bedre grundlag for at tage beslutningen om optimering eller outsourcing, kan Norsk Elkraft ligeledes udføre en analyse i samarbejde med virksomheden og skræddersy en løsning, som tilgodeser de vigtigste forhold i processen.

I forbindelse med hel eller delvis overtagelse af virksomhedens administration af el vil kunderne kunne vælge mellem en række forskellige løsninger til fakturering.