-A +A

EL-PRISAFTALER


Der er flere forskellige måder at indgå elaftaler på alt efter hvilken risikoprofil virksomheden måtte have. Ønsker virksomheden at begrænse sin risiko vælges en fastprisaftale fremfor en varierende prisaftale og omvendt.

FAST

Når virksomheden ønsker tryghed. Med en Fastpris-aftale låses elprisen. Virksomhenden bliver derved ikke påvirket af udsving i markedsprisen.


SPOT

Til virksomheden, som er risikovillig og ønsker en variabel elpris. Med Spotprisen varierer virksomhedens elpris fra time til time, og der betales mere, når elpriserne stiger, men mindre når elpriserne falder.


Grundkraft

Til virksomheden, som ønsker at få en kontrolleret risikoafdækning via et Grønt produkt er Grundkraftaftalen et godt valg.


STOFA

Her låser virksomheden halvdelen af forbruget i en fastprisaftale, mens resten af forbruget følger udviklingen i markedet.


FLEX

Til virksomheder, som ønsker et klassisk markedsprodukt hvor prisen fastsættes kvartalsvist er FLEX aftalen et godt bud.


Portfolio

En el-portefølje kan dannes med afsæt i egen volume eller ved at samle flere selskabers volume i en portefølje. Såvel mindre som mellemstore virksomheder kan herigennem opnå potentielle stordriftsfordele.


Miljo

Miljøet er nutidens ”Green Game-changer”. Virksomheder, som ønsker at afdække deres elforbrug med certificeret klimavenlig strøm kan købe et miljø-certifikat til deres grønne regnskab.


logo_naturskyddsforeningen

Det svenske miljømærke Bra Miljöval har yderligere skærpet miljøkravet til produktionsfaciliteterne af vedvarende el for både vand- og vindkraft.