-A +A

Husk at få tjekket virksomhedens nettarif.

Der kan være store besparelser at hente.

Mange tror, at el-markedet for længst er blevet ”sat fri”, og at virksomheder og forbrugere frit kan vælge deres el-indkøb til den lavest mulige pris. Det er desværre langtfra sandheden på dagens danske el-marked.

Kun små forskelle i selve el-prisen
Nøglen til at forstå problematikken er de forskellige komponenter, der indgår i virksomhedens el-omkostninger. En ting er selve prisen på el, altså prisen pr. kilowatt-time. Her er markedet i høj grad liberaliseret, og der er stærk konkurrence selskaberne imellem. Ser man eksempelvis på regnskaberne fra de tre største forbrugerejede elkoncerner – Seas-NVE, Syd Energi og Energi Midt – så gav selve salget af strøm kun et beskedent overskud på 37 millioner kroner jævnfør de seneste regnskaber.

Monopol-selskaberne ejer distributionsnettet og tjener milliarder på det
Pengene tjenes i stedet hjem på transporten af el gennem nettet. Her har de 10 største el-selskaber en monopol-fordel, fordi de ejer selve distributionsnettet, der er delt op i 10 forskellige geografiske områder.

De 10 største elselskaber har de seneste år øget prisen på at levere strøm igennem elnettet, og de hentede sidste år et overskud på 1,35 milliarder kr. på denne del af forretningen. Prisen for at få strømmen leveret er de seneste 9 år steget med 12 procent ud over de almindelige prisstigninger, viser selskabernes egne tal.

Nettariffen skal tjekkes – der kan være penge at spare
Selskaberne, der driver elnettet, fik med en aftale i 2004 lov til at tjene penge på driften, som tidligere havde skullet hvile i sig selv. Og derfor er der en ekstra grund til kigge særlig godt på den del af el-regningen, som afspejles i net-tariffen:
”Det er netop net-tariffen, der skal tjekkes. Og det er Norsk Elkraft Danmark A/S de eneste, der tilbyder i Norden. Vi sikrer, at du ligger på den rigtige tarif, og vi præsenterer det for dig på en måde, der giver et præcist overblik”, fortæller adm. direktør Casper Flodager.

Hos Norsk Elkraft Danmark A/S har vi et eksempel med et mindre pizzaria, som betalte 50.000 kr./år for meget i nettarif, inden de skiftede el-selskab. Vi har også haft eksempler på kædebutikker, hvor vi helt enkelt påviste, at kunden betalte forskellige tariffer i samme net-område, selv om forbruget var nærmest identisk. Det betød igen store besparelser for kunden, og kravet går reelt 3 år tilbage i henhold til dansk lov.

Betaler du også for meget?
Man kan nemt tjekke selve kilowatt-prisen, mens nettarifferne er en uoverskuelig jungle, som ingen har mulighed for at gennemskue. Tarifferne skifter typisk hvert kvartal, og der findes flere forskellige tariffer, alt efter hvilken målertype du har, hvilket forbrug du ligger på og eventuelt afstanden til nærmeste transformer. De fleste regnskabschefer tjekker derfor heller ikke denne del af el-regningen og ved reelt ikke, om virksomheden betaler for meget.

Nettariffen er generelt 10 øre for høj
Det er monopolselskabet, der bestemmer niveauet for net-tarifferne i dit område. Hos Norsk Elkraft Danmark A/S er det vores vurdering, at net-tarifferne generelt er cirka 10 øre/kWh for høje. Dels ved at sammenligne med vores nabolande, men også når vi ser på, hvilke omkostninger de lokale momopol-selskaber har haft i forhold til opkrævede tariffer. Derfor er der brug for spillere som Norsk Elkraft Danmark A/S, der er i markedet for at sikre danske og nordiske virksomheder de laveste omkostninger til el. Det er vigtigt at udfordre din tarif, og vi kan hjælpe.


Vil du høre mere? Så kontakt Norsk Elkraft Danmark A/S