-A +A

Nyhedsbrev - fra Norsk Elkraft Danmark A/S

Med dette nyhedsbrev vil vi benytte lejligheden til at takke for et fint samarbejde i 2017 og ønske alle et godt nytår.

El-markedet
De sidste måneder af 2017 ændrede ikke på det generelle billede af, at elmarkedet i 2017 var ganske stærkt og stabilt, og vi så ikke – selvom der var perioder med høje priser, især på det såkaldte spotmarked – helt de samme udsving som vi eksempelvis så i 2016. Vejret her i Norden er stadigvæk en væsentlig faktor i forhold til prissætningen på el. Men indtil videre har vinteren været mild, og det har først og fremmest har været prissætningen på de fossile brændstoffer, og mere strukturelle forhold omkring overførselskapaciteten de nordiske lande imellem, der har været prisbestemmende på elmarkedet. Sammenfattende betyder den aktuelle situation på elmarkedet og vores forventninger til 2018, at vi pt. generelt anbefaler produkter, der følger markedsudviklingen - som eksempelvis vores populære Elkraft Flex eller vores grønne produkt Grundkraft. Ved at vælge et sådan produkt bevarer man muligheden for på et senere tidspunkt at skifte til en anden produkttype skulle dette blive gunstigt.

Vindkraft
Vind dækkede 43 procent af Danmarks elforbrug i 2017. Udviklingen har gjort, at opstilling af vindmøller er blevet en billigere måde at producere el på end at opføre et nyt kulkraftværk. Men indenfor en årrække vil vindkraft også blive en billigere måde at producere el på end at køre med et eksisterende kulkraftværk. Dansk Energi tror, at dette skifte kan ske ganske snart; ”Vi har set store fald i prisen på vedvarende energi og forventningen er, at prisen vil falde yderligere. Samtidig har vi en forventning om højere priser på kul og CO2. Det betyder, at vi i midten af næste årti vil se, at det bliver billigere at producere el fra ny landvind end at producere el selv på eksisterende kulkraftværker” (Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi). Vindkraften satte også sit afsæt på julen. Juleaftensdag blæste det nemlig så meget, at el fra vindmøllerne leverede 100 procent af elforbruget over hele dagen.


Nye medarbejdere
I løbet af 2. halvår af 2017 bød vi velkommen til 3 markante forstærkninger af vores salgsafdeling. Karina Andersen, Carsten Brodersen og Alexandro Lazovic er alle startet som Account Managers på vores kontor i Lyngby.

Det hele til det halve…
Bliver svært at få – også selvom starten på et nyt år tit er præget af mange løfter. Konkurrencen lever på det danske el-marked, og det er godt for slutbrugerne. Når dét er sagt, er det svært at navigere i et marked med kreative prisprodukter og aggressiv markedsføring. Vær kritisk og forlang altid at få et tilbud skriftligt. Vi opfordrer altid vores kunder til at kontakte os, inden der eventuelt indgås aftale med en anden leverandør. Vi foretager gerne en objektiv sammenligning af et tilbud, da vi ønsker at alle får en tryg, enkel og personlig oplevelse på elmarkedet.
Du ønskes et rigtig godt 2018.

Med venlig hilsen og rigtig god sommer
Norsk Elkraft Danmark A/S
Casper Flodager, Adm. Direktør