-A +A

Norsk Elkraft Danmark A/S fortsætter væksten i 2015

Efter et tilfredsstillende resultat for 2015 og på baggrund af udviklingen i 1. kvartal - melder Norsk Elkraft Danmark A/S ud om positive forventninger til 2016.

Danmarks energiforbrug faldt igen i 2015. Der er tale om en volumennedgang, som kombineret med generel øget konkurrence i branchen og faldende priser har lagt pres på den danske energisektor i det forgangne år. Norsk Elkraft Danmark A/S har selvfølgelig som sine konkurrenter mærket det øgede pres i markedet, men regnskabsåret 2015 viste fortsat vækst på alle fronter og et positivt resultat på 8,95 mio. kr. før skat. Et resultat som er tilfredsstillende og det bedste siden opstarten i Danmark.

”2015-resultatet understreger selskabets positive udvikling og det essentielle i at have fokus på både kundemasse og omkostninger” siger adm. direktør Casper Flodager. Selskabet kan se en positiv effekt af de investeringer der foretages for at være en af branchens mest omkostningseffektive aktører, et omkostningsfokus der komme kunderne til gavn i form af markedsrigtige priser og produkter. Norsk Elkraft Danmark A/S er en del af Elkraft-koncernen der har specialiseret sig i elsalg til virksomheder med mange leveranceadresser og/eller et større elforbrug. Den vigtigste forskel fra andre selskaber er, at Elkraft Koncernen tjekker kundens net-tarif og net-abonnement hvilket for et almindeligt pizzaria kan betyder store besparelser på omkring 35.000 kr.

Norsk Elkraft Danmark A/S står dermed godt rustet til 2016, og starten af regnskabsåret 2016 har da også været præget af fortsat vækst til trods for, at der er brugt megen administrativ kraft på gennemførelsen af Engros-modellen.