Personbeskyttelse

1. Behandlingsansvar

Koncernansvarlig i Elkraft AS er ansvarlig for at dine personoplysninger bliver håndteret i henhold til aftalt formål i denne erklæringen. Ansvarlig skal også sørge for at personoplysninger bliver håndteret i henhold til gældende lover og regler.

2. Formål

 • Elkraft AS vil behandle de registrerte opplysningene til:
 • Å oppfylle avtale om kjøp av varer og tjenester (Artikkel 6 (b))
 • Å tilpasse vårt budskap i markedsføring slik at dette blir aktuelt for deg.
 • Kundebehandling og informasjon om våre produkter.
 • Besvare forespørsler

3. Personopplysninger

Personopplysninger som vi samler inn om deg ved utfylling av skjema:

 • Navn
 • telefonnummer
 • E-post
 • Beskjed i meldingen
 • Eventuelle andre opplysninger du skulle oppgi.

4. Oppbevaring av opplysningene

 • Opplysningene vil ligge i Elkraft AS sitt kundesystem, hvor det foreligger en databehandleravtale.
 • Opplysningene dine vil bli slettet når det ikke lenger er formål for å behandle de eller når du ber om at de blir slettet. Opplysninger vil kun bli slettet dersom det ikke er lovlig grunnlag for å behandle de. Vi arkiverer kun de dataene som vi har formål og grunnlag i lov eller samtykke til å arkivere.

5. Beskyttelse av personopplysninger

Elkraft AS har implementert sikkerhetstiltak for å sikre dine personopplysninger. Overordnet kan sikkerhetstiltak beskrives med følgende punkter:

 • Tilgangskontroll
 • Passordbeskyttelse
 • Kryptering
 • Informasjonssikkerhets rutiner
 • Bevisstgjøring og kompetansebygging
 • Databehandleravtaler

6. Dine rettigheter

Den registrerte er den som vi håndterer personopplysninger om. Du, som den registrerte, har rett til innsyn i hvilke opplysninger som behandles om deg. Behandlingsansvarlig har forpliktet seg til å gi deg dette innsynet i løpet av en måned. Du skal ha mulighet til å korrigere opplysningene vi har registrert om deg og kreve at vi må slette opplysninger som vi behandler på bakgrunn av samtykke fra deg. Som behandlingsansvarlig er vi også forpliktet til å kunne eksportere dataene vi har om deg på et lesbart format eller portere de til en annen virksomhet på din forespørsel. Dersom det på tross av våre sikkerhetstiltak skulle forekomme brudd på sikkerheten for dine personopplysninger, er vi forpliktet til å varsle deg og Datatilsynet innen 72 timer.

I Norge er det gjeldende norsk personopplysningslov som gjelder. Ved behandling av opplysninger om EU borgere, er det EUs nye GDPR forordning som gjelder

7. Endringer I Personvernerklæring

Det kan forekomme endringer I personvernerklæringen, siste versjon vil alltid finnes på nettsiden
Ta kontakt med oss for å få innsyn, mulighet for retting eller sletting.

Elkraft AS
Solheimveien 62 B
1473 Lørenskog
Telefonnummer: 67 97 08 05
E-post: GDPR@elkraft.no

8. Cookies (informasjonskapsler)

Close

  Fyll inn skjemaet, så vil en av våre rådgivere kontakte deg.